Почитувани,

 

Со особено задоволство Ве покануваме на тродневен едукативен курс за Кинезио Тејпинг, Проценка, Фундаментални Концепти и Техники.  од 16-18 Февруари 2018 год. во организација на Здружението на физиотерапевти на Р.Македонија, а во соработка со Кинезио Универзитет САД.

Почитувани,

Со особено задоволство Ве покануваме на дводневен едукативен курс за Остеопатска Спинална Манипулација Киропрактика од 20-21 Јануари 2018 год. во организација на Здружението на физиотерапевти на Р.Македонија, а во соработка со ОМТ тренинг- Лондон, В.Британија.